Windmolens

Rendement van windmolens op zee wordt in de milieu studies relatief hoog in geschat. Het rendement wordt bepaald door het aantal vollasturen die een molen draait. Men neemt dan het geproduceerde kWhr en deelt die door uurproduktie bij vollast. Dit geeft het aantal vollasturen. Als we die delen door het aantal uren in een jaar 24*365=8760 dan hebben we het rendement van de molen. De gegevens over de vollasturen komen uit het rapport van Natuur en Milieu.

Opmerkelijk is ook dat het verlies tijdens conversies en transport niet meegenomen worden.

1-Windmolen op zee

Aantal vollasturen op zee 3750 leidt tot een rendement van (3750/(24*365)) van 43%

Daar boven op verlies transport van zee naar land en in het landelijk net ongeveer 15%.

Windmolen brengt dus aan huis 43*.85=  36%

2-Windmolen op land

Aantal vollasturen 2600, leidt tot een rendement van (2600/(24*365)) van 30%

Aan huis dus 27% bij een verlies van 10%.

==============================