Windmolens

Wat levert windenergie op.

Windmolens produceren elektriciteit als het waait. Daar de wind op land zwakker is dan op zee produceren landwindmolens minder stroom dan zeewindmolens.

Er wordt vanuit gegaan dat een landwindmolen 25 tot 30% aan stroom produceert van wat mogelijk zou zijn. Een landwindmolen van 4 MW levert dus slechts 1 to 1,2 MW. Vandaar dat er zoveel molens nodig zijn om elektriciteit te produceren.

Men kan zich voorstellen dat als er voldoende windmolens geplaatst worden er gas en  kolencentrales gesloten kunnen worden. Tot nu is nog geen enkele fossiele centrale gesloten.

Gascentrales en kolencentrales overbruggen de windstille periodes.  Zo zitten we nu 10-6-2021 in een windstille periode van 14 dagen en voorzien fossiele centrales ons van stroom.

Tenslotte, alle als duurzaam beschouwde bronnen van electriciteit kunnen de toenemende vraag naar electriciteit niet bijhouden.

Bron CBS

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82610NED