vanalles

Hier komen zaken te staan die ik interessant vond en vind.

Boekbespreking 

Kees Le Pair

Boekbespreking Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, maart 2013, pag. 95

door

Herman de Lang.

“De rode draad die door het boek loopt is echter zijn these van ‘vermenselijking’ , waarbij voelen, geloven en menen de overhand krijgen op onderzoeken, meten en rekenen. In plaats van de ‘verlichting’ die de mens via de wetenschap bevrijdde van bijgeloof, overgeleverde tradities en onbewezen vooroordelen, is een tegengestelde trendbreuk opgetreden naar de ‘verduistering’ toe, gevoed door de overtuiging dat een individualistische gevoelsmatige mening het-zelfde gewicht en dezelfde realiteitswaarde heeft als een door wetenschap gesteunde uitspraak. “Onder de paradox van de vermenselijking” aldus Le Pair, “versta ik de innerlijke tegen-stelling tussen de welkome groeiende aandacht voor het wel en wee van de mensen en de nare, zelfs ‘onmenselijke’ consequenties van het toenemende gewicht dat de menselijke gevoelens en meningen krijgen ten opzichte van harde kennis.”

1-En daarna ging iedereen weer verder met angstaanjagende toekomstscenario’s, met kansloze oproepen om te consuminderen en met eindeloze regeltjes over spaarlampen en stofzuigers.

2-Ja ik gebruik het vliegtuig en betaal dan €600 extra vanwege het milieu. Gehoord tijdens bijeenkomst energietransitie.Liesbet van Tongeren (Groen Links). De zaal klapte er voor. Snap eerlijk gezegd niet dat Jan Terlouw, “van het touwtje door de brievenbus”, zich hiervoor leent.

3- Vele enthousiaste milieu fanaten kennen de eerste en tweede hoofdwet der themodynamica niet!! Laat staan het begrip Entropie.

4-Elektriciteit transporteren is de duurste vorm van energie transporteren. Vandaar dat elektriciteitscentrales zo dicht mogelijk bij de verbruiker staan. Voorbeelden zijn het elektriciteitsnet en de accu’s in EV’s.