kerncentrales België

================

In Doel en Tihange staan in totaal zeven reactoren met een gezamenlijke kapaciteit van 5727MW. Om deze installaties te vervangen door windmolens op zee is ruim 14 GW aan windmolen capaciteit nodig.

===============

Kerncentrale Doel

Aan de andere oever van de Schelde is Nederland.

==============================

Nederland heeft geen enkele invloed op de veiligheid van Doel ondanks dat Nederland slechts een paar honderd meter van Doel verwijderd is.  Alleen België gaat over de veiligheid van de installaties. Er is zelfs geen Europees toezicht, zoals bijvoorbeeld op het vliegverkeer of medicijnen. Dat geeft vanzelfsprekend onrust bij de  grensbevolking van Nederland en Duitsland. Immers als je dergelijke omstreden installaties in je achtertuin hebt staan dan wil je er ook zeggenschap over hebben.  Het is dan ook begrijpelijk dat de demonstratie gehouden is. Opmerkelijk was dat deze onrust niet zo sterk leeft onder de Belgische bevolking.

Het illustreert de noodzaak van een internationale toezichthouder.

================

De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen waarin Minister Schultz gevraagd wordt er alles aan te doen om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Motie of geen motie, onze minister heeft er geen enkele zeggenschap over.

Een oplossing zou kunnen zijn, dat er een commissie komt vanuit Duitsland, België en Nederland. Een aantal experts, en die zijn er genoeg, die op korte termijn een bindend advies geeft over de veiligheid van de installaties. Tussentijdse tweemaandelijkse voortgangsrapportage aan de parlementen. Termijn 6 maanden.

=======================

Kerncentrale Tihange

============

De milieu beweging is onder alle omstandigheden faliekant tegen kernenergie. Zij acht het risico van kernenergie groter dan de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaat verandering. Dit terwijl ze het ene na het andere rampscenario over ons uit strooien.

==========================

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *