kernenergie

ALGEMEEN

IPPC en IEA beschouwen kernenergie als een goed en noodzakelijk middel de CO2 uitstoot tegen te gaan. Groene partijen in Nederland zijn per definitie tegen.de jaren 70 sudderen nog steeds door. Het risico van kernenergie is groter dan van klimaatverandering.

Kenmerk van kernenergie is de omzetting van massa in energie. Als een grammassa middels kernsplijting of kernfusie in energie omgezet wordt, dan komt er een hoeveelheid energie vrij vergelijkbaar met 2 miljoen liter diesel olie.Dat kan door kernfusie zoals op de zon of kernsplijting zoals in een kerncentrale.

Dat betekent. Weinig mijnen, weinig transport, weinig afval.

Nadeel kans op een ongeval.

Mijn mening is dat met goed geloofwaardig toezicht, nationaal en internationaal, kernenergie toelaatbaar is.Zeker als je de klimaatverandering serieus neemt is kernenergie in de huidige situatie noodzakelijk.

De Groenen hebben alle mogelijke rampenscenario’s voor de toekomst. Volgens hen is kernenergie nog rampzaliger. Naar mijn mening is dat immoreel.

Ontwikkelingen Kernenergie

De innovatie mbt kernenergie staat niet stil. Met name kleinere modulaire reactoren en thorium met een levensduur van 60 jaar staan in de belangstelling. Ook zijn reactoren in ontwerpfase die 30 jaar elektriciteit en warmte leveren. In de UK en Canada zijn deze ontwerpen reeds in de vergunningsfase.

==================