Infra structuur Elektriciteitsnet tgv gasloos

Gasloos maken van woningen betekent dat elektriciteit gekookt, gedouchet en verwarmd moet worden.

Op deze pagina tracht ik de consequentie daarvan voor de elektriciteitsopwekking te schetsen.

Nederland consumeert zo’n 40 miljard kubieke meter aardgas. 51% daarvan is kleinverbruik. We moeten dus zo’n 20 miljard gas vervangen door besparen middels isolatie, plaatselijk opwekken of groen opwekken middels windmolens of PV. Als  50% (?) bespaard en plaatselijk opte wekken is, dan moet er 10 miljard gas vervangen worden door elektriciteit. Dat is een energie hoeveelheid van             31.10^17Joules (aardgas 31 MJ verbrandingswarmte) En dat komt dan weer overeen met 86800 GWhr/jr. Daarvoor moet je een vermogen installeren van 25 GW aan windmolencapaciteit. Aangezien de ambitie is gasloos in 2035 dan moet er in 18 jaar ieder jaar 1,4 GW aan windmolen capaciteit bijgebouwd worden. De verliezen van omzettingen en transport niet mee gerekend.

Voor de Regio Midden Holland zijn voorstellen gemaakt. Het elektriciteitsverbruik na besparingen gaat van 5 PJ naar 30 PJ. Dat betekent een toename van 600%. Het elektriciteitsnet dient ontworpen te zijn voor het piekvermogen. Dus als alle molens op maximaal vermogen draaien. Daar het rendement 40% is moet de 600% => 600*2,5= 1500%.

 

 

9 bron: http://aardgas-in-nederland.nl/de-toekomst-van-aardgas/aardgasreserves-en-verbruik/#2