Nadelen

De nadelen van windenergie zijn de volgende:

1-Rendement, Backup, kostbare Infra. gebruik van zeldzame aarden en andere grondstoffen, aantal vollastdagen

2-Financieel. Kostbare infrastructuur, Winsten gaan naar buitenlandse bedrijven, als het hard waait komt er een overschot aan stroom en zakt de prijs, soms zelfs negatief en als het niet waait leveren windmolens ook niets op,   beperkte groep landeigenaren profiteert, subsidies, marktprijsgaranties en bijdragen exploitatietekorten,

3-Milieu, ruimtebeslag,Natuur en biodiversiteit, leefmilieu burgers, gezondheid burgers

4- Zaait tweedracht in leefgemeenschappen Financiële tegemoetkomingen zijn een schijntje, dalende prijzen van woningen in de buurt van windmolens

5-Ook hier is gebleken dat burgers geen wettelijke bescherming meer

1. De productie van stroom is afhankelijk van de wind. Tijdens windstilte nemen gascentrales, kolencentrales, en de kerncentrale te Borssele de productie over. Eea houdt in dat er voldoende gascentrales in bedrijf moeten blijven. Gezien de toenemende vraag zal ook het gasverbruik voor gascentrales tot 2030 en daarna toenemen

In ieder jaar zijn er periodes van windstilte van 10 dagen of meer. Een concrete  oplossing om deze periodes te overbruggen is er niet. Suggesties zijn er slechts voor waterstof, biogas en gas met Carbon Capture System

2. Windmolens op land produceren maximaal 25% van hun vermogen, op zee ongeveer 44%. Het meest moderne Gemini heeft dit jaar slechts 40% rendement geboekt.

3. Verspilling van grondstoffen

4. Verspilling van ruimte

5- Aantasting leefmilieu

6- Aantasting natuur

7. Restafval

8. Beperkte levensduur

9. Kosten en dan met name subsidies voor de windmolens en de exploitatie

10. De kosten voor de noodzakelijke versterking van het stroomnet, kabels, schakelinstallaties en hoogspanningsleidingen

11. Onrust de bevolking.

Met name de impact die 200 meter hoge windmolens hebben op de omgeving. In Frankrijk is daar onderzoek naar gedaan.