Gemini windpark

Het meest recente en modernste Gemini wind park heeft een vermogen van 600 MW. Het staat op zee en heeft een berekende output van 49,4 %

Gerealiseerd isĀ  tot nu toe 40%. Dus 240MW

In de maand Juni vanwege langdurige windstilte nog geen 10%, 60 MW

Het overheidsgeld dat in het windpark gestoken wordt is 4,5 miljard. Men noemt dit uit politieke overwegingen geen subsidie, maar tegemoetkoming in de exploitatie kosten.

============================================================

Gemini is een windpark op zee echter als het op zee niet waait, dan waait het op land ook niet. Ook de land windmolens produceren dan navenant minder.

Stel, 600 MW windpark op land. Berekende output 25 %. Dus 150 MW

Vanwege windstiltes slechts 120 MW

En in de maand juni slechts 12 MW

Het is lastig achter de juiste getallen van de overheidskosten te komen.

==========================================