el. car CO2 uitstoot

Kenmerk elektrische auto

De elektrische energie om de auto voort te bewegen is opgeslagen in een batterij van zo’n duizend kilo. Deze batterij bestaat uit een groot aantal zeldzame materialen.

Lithium ion accu heeft twee nadelen.

1-Om alle zeldzame metalen benodigd voor de accu’s uit de grond te halen worden kinderen in Afrika ingezet. Kinderarbeid.

2-Wikipedia: ” Een (minder bekend) nadeel is dat de Li-ionaccu zijn capaciteit al begint te verliezen, onmiddellijk nadat hij gefabriceerd is. Bij 25 graden Celsius is dit ongeveer 20 % per jaar en dit loopt op bij hogere temperaturen. Door dit chemisch verval gaat bijvoorbeeld een laptopaccu slechts 3 tot 5 jaar mee”.

Het voordeel van een elektrische auto is dat hij geen fijnstof uitstoot aan de uitlaat. Echter de grootste bron van fijnstof is de slijtage aan de banden. Deze slijtage is niet te verwaarlozen door het relatief grote gewicht van de elektrische auto.

===================

CO2 uitstoot elektrische auto

Hierbij zijn de gegevens uit het TNo rapport van 2014 gebruikt

========================================================

Berekening verbruik en CO2 uitstoot elektrische auto

Op een 60 kWhr accu kan een elektrische auto 380km rijden. Eea volgens de nieuwste testen en wel de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP).

Het laden en ontladen van de accu gaat gepaard met aanzienlijke verliezen. Dit proces gaat als volgt. AC omlaag transformeren, van AC  DC maken, accu opladen, Van DC AC maken om de motoren aan te sturen.

Gemiddeld zo’n 28% verlies.

Voor het laden van de 60 kWhr-accu is dus 60/0,72= 83kWhr electrische stroom nodig. De centrale moet dat opwekken, evenals de verliezen tijdens transformeren en transport.Het verlies daarvan is zo’n 15%.

Dus de elektriciteitscentrale/windmolen  produceert 83/0,85=98,04 kWhr, om een 60kWhr accu op te laden waarmee de elektrische auto 380km kan rijden.

Het verbruik van zo’n auto is dan ook 98/380=0,258 kWhr/km.

=======================================

Berekening CO2 uitstoot

De electriciteitscentrale die de stroom produceert, stoot zo’n 500 tot 350 grCO2/kWhr uit. Nemen we de gemiddelde waarde 467 grCO2/kWhr, (TNO)  dan komen we voor de elektrische auto uit op een uitstoot van 0,258*467 = 120 grCO2/km.

Het fabriceren van een electrische auto kost verhoudingsgewijs veel CO2 en wel 65 grCO2/km bij 17.000km per jaar. (Bron TNO)

Uiteindelijk stoot een electrische auto 120,1+65=185,1 grCO2/km uit.

Conclusie Een electrische auto bespaart praktisch geen CO2 en is dan ook niet duurzaam.

NB Slechts in Frankrijk waar de uitstoot door electriciteitsopwekking zo’n 50grCO2/kWhr is een elektrische auto duurzaam. Zowel het rijden kost minder CO2 uitstoot als de fabricage. Rijden 17,8grCO2/KM en fabricage 30grCO2/km

Berekenen we dat op eenzelfde wijze, dan is de uitstoot van een

EV in Frankrijk   57 grCO2/km !!!!

=============================================

Bij een kilometrage van 17.000km per jaar zal men de accu’s 17.000/380=44,7 keer moeten opladen. Dat kost dan uiteindelijk 44,7*94=4205kWhr.

Een electrische auto is energie-onvriendelijk!

==================================================

Veelal wordt gesteld dat indien de stroom opgewekt wordt door windmolens of solar men wel milieuvriendelijk kan autorijden. Echter gezien de grote omzettingsverliezen voor het laden en ontladen van de accu, kan men die stroom beter voor efficiëntere apparatuur gebruiken.

=================================================

All-Electric Vehicles

Chevrolet Bolt on Highway

All-electric vehicles (EVs) run on electricity only. They are propelled by one or more electric motors powered by rechargeable battery packs. EVs have several advantages over conventional vehicles:

  • Energy efficient. EVs convert about 59%–62% of the electrical energy from the grid to power at the wheels. Conventional gasoline vehicles only convert about 17%–21% of the energy stored in gasoline to power at the wheels.*
  • Environmentally friendly. EVs emit no tailpipe pollutants, although the power plant producing the electricity may emit them. Electricity from nuclear-, hydro-, solar-, or wind-powered plants causes no air pollutants.
  • Performance benefits. Electric motors provide quiet, smooth operation and stronger acceleration and require less maintenance than internal combustion engines (ICEs).
  • Reduced energy dependence. Electricity is a domestic energy source.

Opmerking:

Houden we rekening met de verliezen in de elektriciteitscentrale ongeveer 40% dan houden we uiteindelijk 59*40%= 23% over. Praktisch hetzelfde als in de dieselauto. De berekening klopt dus.

Dat kan ook niet anders immers bij een elektrische auto wordt de mechanische energie van de turbine omgezet naar elektrische energie waarna het middels een veelvoud aan omzettingen en transporten in de accu komt. Bij een dieselauto vindt de omzetting naar mechanische energie direct in de auto plaats. De winst van een elektrische auto zit hem dan ook waarschijnlijk in de betere CW waarde en smallere banden.

========================================

Samenvatting.

Een elektrische auto met een 60kWhr accu verbruikt bij 17.000 km/jaar, 4205 kWhr, en stoot indirect  215 grCO2/km uit, bij stroom uit het net. De fabricage van een elektrische auto vergt veel CO2.Deze waarde komt overeen met de bevindingen in TNO rapport “TNO 2014 R 10665 Indirecte en directe CO2 uitstoot van elektrische personen auto’s”.