Doelstellingen

 

======================

Op basis van het Parijse klimaatakkoord worden doelstellingen geformuleerd

Te noemen zijn:

=======================

Europa


Trends and progressions in Europe by EEA

European Energy Strategy

Uitstoot van CO2 in 1990 is gekozen als uitgangspunt.

In 2020 dan  20% renewable energie en in 2030, 27%.

Planned reductions will only bring EU emmissions between 27% and 30% below 1990 levels by 2030

2050 geen CO2 uitstoot en drastische beperking van broeikasgassen.

==========================

Nederland


Energie akkoord

Besparing energieverbruik van 1,5% per jaar

100PJ energiebesparing per 2020

Hernieuwbare energieopwekking van 5,6% nu, naar 14% in 2020

Het scheppen van ten minste 15.000 extra voltijdsbanen. Per jaar ???


Woningen

In 2050 alle woningen gasloos. Dit betekent ieder jaar, vanaf nu, 225000 woningen gasloos maken. Kosten onduidelijk.

Honderd gemeentes en milieu organisaties spraken de ambitie uit deze klus voor 2035 te klaren. Betekent wel vanaf nu, 412000 woningen gasloos per jaar

Kosten onduidelijk voor de bewoners, eigenaren als wel huurders. Kosten overheid onduidelijk.

2- Alle woningen op termijn een verplicht duurzaam energielabel A of B

Kosten onduidelijk


 Elektrische auto’s

Wiebes was al 6 miljard kwijt aan 25000 PEHV’s

Wat de doelstelling nu is is onduidelijk

======================

Industrie

De VEMW ( Vereniging Energie Milieu Water) van de industrie heeft met Mc Kinsey een rapport opgesteld.

2050, 95% reduktie CO2 uitstoot.

Kosten, subsidie overheid,  240 miljard en daarna 5 miljard per jaar

===

Innovatie

TUDelft heeft aan 300 miljoen voldoende om gedegen innovatief onderzoek te verrichten.

===

Tenslotte een aardig filmpje over het klimaat