Dilemma’s

Bij de transitie naar een koolstofvrije maatschappij zijn er een aantal afwegingen te maken. Die afwegingen betreffen de risico’s die landen ondergaan tgv de klimaatverandering en de risico’s van de te nemen maatregelen. In het oog springen de opslag van CO2 (CCS) van kolencentrales en de toepassen van kernenergie.

In onderstaand vergelijk ik de totale te bereiken emissie reduktie(MtonCO2) en de kosten effectiviteit (Euro/ton CO2)

Voor “Woningen nul op de “meter” bedragen die respectievelijk 4,6 MtonCO2 en 1200 Euro/ton CO2

=======================================

1-CCS

De opslag van CO2 uit bijvoorbeeld kolencentrales, maar ook hoogovens brengt een zeker risico met zich mee. Mocht er namelijk een aardbeving plaatsvinden dan is er een zeker risico dat de CO2 weer uit de grond komt. Een risico dat vergelijkbaar is met het vrijkomen van aardgas.

Deze methodiek is relatief goedkoop en kan grootschalig worden toegepast. Berekeningen wijzen uit dat er een emissiereduktie 16-22Mton CO2 te bereiken is en een kosteneffectiviteit van 25Euro/ton CO2.

Ook bestaat de mogelijkheid om CO2 op zee op te slaan.

==============================================

2–Kernenergie

Ondanks dat er een massale hoeveelheid kerncentrales dag in dag uit CO2-vrij grootschalig elektriciteit opwekken de weerstand daartegen groot. Te pas en te onpas worden TMI, Chernobyl en Fukushima opgevoerd.

TMI bewees dat de veiligheidsmaatregelen juist functioneerden. Containment vervulde keurig zijn functie. In de installatie zaten wel een paar ontwerpfouten zoals de meting van de koelmiddelinhoud in de reactor en ergonomische tekortkomingen in de regelzaal.

Chernobyl is een type reactor dat in jaren ’50 door de Westelijke wereld afgekeurd is gezien de inherente onveilige eigenschappen van dit type reactor. Grafiet gemodereerd en watergekoeld.

Fukushima, verouderd type reactor, BWR Mark1 en een niet functionerend nucleaire infra structuur, waaronder toezicht en onderzoek. Daar de installaties toch binnen korte termijn gesloten zouden worden had het financieel gezien weinig nut om de veiligheidssytemen van deze oude eenheden aan te passen.

Ondanks dat kerncentrales bij een goed functionerend veiligheidsinfrastructuur grootschalig en veilig toegepast kunnen worden, durft de milieubeweging dit niet aan. Men ervaart het risico dat men daardoor loopt groter dan het risico van de klimaatverandering. Terwijl voor een aantal landen de gevolgen nu al desastreus zijn. Ondanks dat het IPPC kernenergie, duurzaam acht en het IEA kernergie noodzakelijk acht om te komen tot een CO2 reduktie blijft de milieubeweging rabiaat tegen.

==================================