Diesel auto

Verbruik van diesel auto is, in de praktijk gemeten (SKODA SUPERB) 1 op 20

Het verbruik per km is dan 0,05 liter/km. Bij de verbranding van 1 liter komt 2680 grCO2 vrij dus per km 0,05*2680=134 grCO2/km.

Om een liter dieselolie van “well to tank” (WTT) te produceren kost dat 624 grCO2/liter. Dus voor 0,05 liter 0,05*624=31,2grCO2/km

De produktie van een dieselauto kost ongeveer 35grCO2/km (gegevens ontbreken,  de produktie van een elektrische auto kost 65 grCO2/km. Heb daar iets meer dan de helft van genomen)

Totale uitstoot is dus 134+31,2+35=200,2 grCO2/km

======================================================