Conclusies

Technisch gezien zijn er grote bezwaren om windmolens in te zetten voor de stroomvoorziening. De opbrengst is laag en de negatieve effecten op de stabiliteit van het stroomnet en leefmilieu zijn groot.

Windenergie op land levert slechts een beperkte bijdrage aan de beperking van de CO2 uitstoot. Gezien de kosten en overlast is het onverantwoord hierop verder in te zetten

Het verzet tegen plaatsing van windmolens op land neemt eigenlijk vanzelfsprekend hand over hand toe