Participatie

 

De heer BRENNINKMEIJER voormalig ombudsman, heeft in opdracht van de tweede kamer een rapport gemaakt over de participatie en betrokkenheid van de burger bij het klimaatproject. Dit rapport is 8-6-2021 aangeboden aan de tweede kamer en met enthousiasme door de politieke partijen omarmt.

In dit rapport “Betrokken bij het klimaat” maakt Brenninkmeijer gehakt van de georganiseerde betrokkenheid en inspraak van de burger bij de uitvoering van het klimaataccoord.

Citaten uit het Rapport.

“Mensen hebben nu alleen invloed op de politiek via verkiezingen,
referenda en petities.”

“Ik kom maar niet aan boord bij mijn gemeente/regio. Communicatie
is er niet. (…) Er wordt gepraat met stakeholders, maar inwoners zijn
daarbij nog steeds niet aanwezig.” –

“Er zijn inspraakavonden geweest waarin onze zorgen niet serieus
werden genomen en het erop neerkwam dat we met gele bolletjes
mochten aangeven waar die turbines mochten komen binnen de
randvoorwaarden van de gemeente. (…) Als inwoner van (…) ben ik –
diep geschokt over de regenteske participatie die de
gemeente voorschotelt aan de bewoners bij de plannen voor windturbines. Tekenen bij het kruisje, en wie niet ja zegt is een NIMBY in dit
proces.” –

“Beste commissieleden, dank voor deze mogelijkheid. Maar in onze
situatie mosterd na de maaltijd. Gemeente (…) heeft haar besluit
genomen. (…) Onvoldoende kennis en willekeur. Onze gemeenschap is
in ieder geval niet gehoord. Aandragen van ideeën is mooi, maar mijn
vertrouwen is nagenoeg weg.” –

——————————————————————————————————————–