Alphen aan den Rijn

Enquette Alphen aan den Rijn

Er is enige deining ontstaan over de enquete die gehouden is mbt de plaatsing van windmolens in onze gemeente Alphen aan den Rijn.

Nu is het zo dat bij een goede enquête de vragen niet “sturend ” mogen zijn. Hierover is twijfel gerezen en behoorlijk wat commotie ontstaan. Een ander aspect van een enquete is dat bepaalde doelgroepen niet oververtegenwoordigd zijn, de steekproef is aselect. Ook hier hier kunnen vraagtekens bij gezet worden. Immers via de

 

.  Dat aselect betekent dat de bepaalde groepen niet oververtegenwoordigd zijn.

Wanneer niet de hele doelgroep geënquêteerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de groep te omvangrijk is, wordt er een steekproef uit de doelgroep genomen om de enquête bij af te nemen. Voor een goed resultaat zijn tijdens het enquêteren niet bepaalde groepen oververtegenwoordigd. Een enquête over de mate van computergebruik onder ouderen is bijvoorbeeld niet alleen online in te vullen.