Algemeen

Windmolens hebben een lange geschiedenis in Nederland. Met name bij de drooglegging van  onze polders vervulden windmolens een essentiële rol.

Het bleek echter dat de afhankelijkheid van de weersafhankelijke wind een te groot nadeel was zodat destijds is  overgegaan op een meer constante energiebron en wel stoomgedreven gemalen. Zo is de Haarlemmermeer droog gemalen met stoomgemalen.

Het is erg “bijzonder” dat er nu gekozen is om terug te vallen op de  weersafhankelijke windkracht terwijl het stroomnet niet mag uitvallen gezien de maatschappelijke risico’s