Home

Om de CO2 uitstoot van de fossiele elektriciteitsproductie door gascentrales en kolencentrales te beperken is oa besloten om windmolens op land te installeren

Een van de meest zware eisen aan het stroomnet is dat het niet uitvalt.

Dat is tegelijkertijd het grote probleem van windenergie, het is weersafhankelijk.

Bedoeling van deze site is om enerzijds de technische achtergrond te belichten en daarnaast minstens even  belangrijk, de meer softe kant en dan met name het proces, de besluitvorming en betrokkenheid van de burgers daarin en de mening van de betrokken burgers.

Tenslotte ook wat inzicht in de belangen die een rol spelen zoals politieke en financiële.